Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Các ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định là những ngành, nghề nào?

 

Cũng như các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định phải được quy định tại các văn bản Luật, Pháp lệnh hoặc Nghị định.

Hiện nay, có thể nêu một số ngành, nghề phải có vốn pháp định như.

Kinh doanh bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam; 20 tỷ VNĐ hoặc 2 triệu USD

+ Tổ chức môi giới bảo hiểm Việt Nam. 1 tỷ VNĐ hoặc 100 ngàn USD

Ngành, nghề liên quan đến chứng khoán.

+ Môi giới chứng khoán. 3 tỷ.

+ Tự doanh. 12 tỷ.

+ Quản lý danh mục đầu tư. 3 tỷ.

+ Bảo lãnh phát hành. 22 tỷ.

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán. 3 tỷ.

Ngành, nghề liên quan đến tín dụng.

+ Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. 70 tỷ VND

+ Ngân hàng thương mại cổ phần tại tỉnh, thành phố khác. 50 tỷ VNĐ.

Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 5 tỷ trở lên

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị