Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Các ông quản lý ruộng đất xã, đội trưởng, Bí thư chi bộ tự nhiên chia gần 50% ao của gia đình tôi cho người khác. Tôi phải yêu cầu ai phán xử và sau đó nếu cán bộ đảng viên làm sai thì có bị xử lý hay không?

Trong chế độ ta việc xét và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước. Bác nên đến gặp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hưng Hà để hỏi rõ các thủ tục khiếu nại, tố cái và nhờ Mặt trận giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quyền hạn này của Mặt trận đã được ghi rõ trong điều 41, pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân (2 – 5 – 1991). Mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng với nhân dân trước pháp luật. Bất kỳ ai làm sai đều bị xử lý theo luật định

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị