Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
Bạn biết gì về tuyến giáp?

Là tuyến giáp nội tiết trong cơ thể người nằm trong cổ phía trước của khí quản. tuyến này tiết ra các loại hócmôn, trong đó có hoocmôn thyroxine thúc đẩy sự phát triển của cơ thể và các chức năng của các cơ quan khác. Tuyến nội tiết này được xem như một cơ quan điều chỉnh tỉ lệ trao đổi chất của cơ thể

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị