Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Cách tuyển chọn trái dưa hấu như thế nào?
Trên dưa hấu thường trái lớn giá trị cao hơn nhiều so với trái nhỏ, nhất là dưa tết. Do đó để cho trái dưa to chỉ nên để một trái/mỗi dây. Việc tuyển trái kéo dài khoảng 40 - 45 ngày sau khi gieo hột. Khi trái bằng trái chanh thì chọn trái thứ 3 trên dây chính tức vị trí lá thứ 14 - 20, nếu dây dưa quá sung có  thể chọn trái ở vị trí 20 - 24 sẽ cho trái tốt hơn. Nếu trên dây chính không tuyển trái được thì chọn trái thứ hai trên dây nhánh tức vị trí lá thứ 8 - 14
Chọn trái đầy đặn, cuống to dài, có nhiều lông tơ thẳng, không sâu bệnh, … đồng thời tỉa bỏ tất cả các trái khác đậu tự nhiên, các trái ra sau dùng cọng lá dừa cặm làm dấu

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị