Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Cần phải làm gì khi một nhân viên y tế nghi ngờ nhiễm SARS?

Trong trường hợp có nhân viên chăm sóc sức khoẻ bị sốt và có biểu hiện mệt mỏi thì nhân viên này cần được uống thuốc. Trong mọi tình huống, người nhân viên này sẽ không được cho phép đi làm trong vòng 10 ngày kế tiếp, đặc biệt là khi trong vùng đang có bệnh SARS

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị