Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
-   Đăng ký Hộ tịch, Hộ khẩu, CMND
-   Hệ thống luật đất đai
-   Luật sở hữu trí tuệ
-   Luật Doanh nghiệp
-   Luật ban hành Văn bản quy phạm
-   Luật thừa kế
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
Bạn biết gì về X quang?

Phát minh vĩ đại này có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong lĩnh vực y học đã ra đời tại phòng thí nghiệm của trường đại học Wuzburg (Đức) vào ngày 08.01.1895 do nhà vật lý đại tài Wihelm Roocntgen gần cuối cuộc đời, đã cống hiến cho nhân loại một phát minh khoa học lớn nhất vào thế kỷ 19, đó là tia X quang.

Ngày nay, tia X quang được dùng chụp hình cơ thể và đây là bước đi dài nhất trong lĩnh vực y học

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị