Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Ca phẫu thuật kéo dài lâu nhất ?

Ca phẫu thuật được tiến hành ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ để cắt một khối u ở buồng trứng của bệnh nhân Gertude Levandowki đã kéo dài đến ngày 8/02/1951. Trọng lượng của bệnh nhân giảm từ 616 xuống 308 cân Anh trong thời gian bị phẫu thuật

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị