Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Tài nguyên Môi trường
Ảnh hưởng của loài người đối với môi trường tự nhiên như thế nào?

 

Nhân loại sinh tồn và phát triển phải dựa vào môi trường đãi lý, trong quá trình sinh sống và sản xuất của loài người, cũng thường xuyên ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Tùy theo sự phát triển của lịch sử và sức sản xuất xã hội nâng cao, loài người càng ảnh hưởng sâu sắc đối với môi trường tự nhiên, và ảnh hưởng bất lợi cho con người gây ra đối với môi trường tự nhiên cũng càng nhiều.

Bao nhiêu năm tháng rất dài sau khi loài người ra đời, trình độ sản xuất vẫn còn rất thấp, loài người để sinh tồn được chỉ biết thích nghi và lợi dụng môi trường, rất ít có ý thức cải tạo môi trường.

Nhân loại từ trong thực tiễn xã hội lâu dài đã học biết được cách thuần hoá động vật và thực vật, xuất hiện nghề nông và nghề chăn nuôi, đây là cuộc đại cách mạng lần thứ nhất trong lịch sử phát triển sản xuất của nhân loại. Theo sự nâng cao trình độ sức sản xuất, xuất hiện chợ mua bán tập trung, thị trấn và thủ công nghiệp. Thời gian này, chỉ xét về mặt ỷ lại, lợi dụng môi trường và tài nguyên, không xét đến mặt bảo vệ đối với chúng, đã xuất hiện sự chặt rừng bừa bãi, đồng cỏ thoái hoá, độ phì nhiêu của đất giảm sút, dẫn đến sự trôi mất đất và nước rất nghiêm trọng.

Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trình độ sản xuất nâng lên nhanh chóng, loài người lợi dụng và tiêu hao tài nguyên tự nhiên càng lúc càng tăng nhanh, khả nhân nhạn loại lợi dụng và cải tạo môi trường tăng lên, đồng thời cũng khiến số nhân khẩu từ nông thôn tập trung ra thành thị, quy mô thành thị mở rộng, số lượng không ngừng tăng lên, ở các thành phố công nghiệp, nhà máy mọc lên khắp nơi, trên không mù mịt khói, mặt đất nước bẩn chảy tràn, rác và phế thải công nghiệp chất đóng như núi, gây ô nhiễn môi trường một cách đáng sợ.

Cho nên, để loài người được sinh tồn tốn hơn, xã hội nhân loại phát triển một cách bình thường, cần phải bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ vững cân bằng sinh thái, đó là nhiệm vụ chung của toàn thể loài người

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị