Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Tài nguyên Môi trường
Mức độ ô nhiễm không khí được biểu thị như thế nào?

 

Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ biểu thị ô nhiễm không khí bằng chỉ số ô nhiễm chuẩn (PSI), theo ngưỡng an toàn và nguy hiểm đối với sức khỏe con người. PSI là một chỉ số thu được khi tính tới nhiều chỉ số ô nhiễm, ví dụ tổng các hạt lơ lửng, SO2, CO, O3, NO2 được tính theo µg/m3/giờ hoặc trong 1 ngày.

- Nếu PSI từ 0 – 49 là không khí chó chất lượng tốt.

- Nếu PSI từ 50 – 100 là trung bình, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

- Nếu PSI từ 100 – 199 là không tốt.

- Nếu PSI từ 200 – 299 là rất không tốt.

- Nếu PSI từ 300 – 399 là nguy hiểm, làm phát sinh một số bệnh.

- Nếu PSI trên 400 là rất nguy hiểm, có thể gây chết người.

Dựa vào chỉ số PSI, mà những người có độ tuổi và sức khỏe khác nhau sẽ được thông báo trước và giảm các hoạt động ngoài trời

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị