Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Công nghệ Thực phẩm
Tại sao lại có bọt trong những đồ uống có ga?

Khi ta mở nắp một chai đồ uống có ga (khí), ta có thể thấy rằng nhiều bọt nổ bên trên phần chất lỏng: Đó là bọt của một loại khí được gọi là khí cácbonic. Loại khí này được hoà tan vào đồ uống khi sản xuất chúng.

Tại nhà máy, khí này được đưa vào chai đồ uống dưới áp suất để chúng hoà tan được. Khi chai vẫn đóng kính, khí này ở trạng thái hoà tan, nhưng khi ta mở chai, chúng tìm hướng thoát ra và nổi lên trên mặt chất lỏng, làm mất những bọt khí và tiếng nổ mở chai mà ta có thể nghe được.

Dĩ nhiên ta cũng có thể chuẩn bị được đồ uống có ga băng cách cho thêm những chất dưới dạng bột vào nước. Loại bột này chứa bicacbonat natri và axit xitric. Chúng tạo nên khí cacbonic dưới dạng những bọt khí thoát ra

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị