Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Công nghệ Thực phẩm
"Thực phẩm xanh” là gì?

Về thực phẩm xanh, lẽ ra người ta có thể đoán ý qua tên gọi, nhưng ý nghĩa mới của nó được gán cho đã sớm vượt qua phạm vi thực phẩm có màu xanh đậm, trong đó càng thể hiện rõ yêu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm chất lượng tốt không bị nhiễm bẩn. Các khâu trừ môi trường sinh thái của nơi sản xuất nguyên liệu đến việc quản lý toàn bộ quá trình đóng gói, vận chuyển, ...đều đó đòi hỏi thực phẩm xanh phải đạt tới các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà cộng đồng quốc tế chấp nhận được, cố gắng thực hiện việc khống chế chất lượng của quá trình từ đất trồng đến bàn ăn. Người mua sắm cẩn thận tỉ mỉ nhất định sẽ phát hiện, trên nhiều túi thực phẩm đóng gói có một số ký hiệu nhận dạng đặc biệt: đó là hai lá xanh dưới ánh Mặt Trời đang nâng nhẹ một mầm xanh. Điều đó bảo cho mọi người một cách hình tượng rằng, “thực phẩm xanh” là thực phẩm an toàn, sản xuất ra từ môi trường thanh thiết, tốt đẹp, có thể mang lại sức sống dạt dào cho xã hội tương lai. Tiêu chí của “thực phẩm xanh” như là một loại biều trưng chất lượng đang dần dần được Xã hội biết đến tin dùng và chấp nhận

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị