Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Bưu chính Viễn thông
Tín hiệu Moóc-sơ (Morse) là gì?

Đó là một phát minh của nhà vật lý học kiêm hoạ sĩ người Mỹ Samuel F.B. Morse (1791-1872). Ngày 28-9-1837, ông đăng ký phát minh việc đánh điện báo bằng tín hiệu Morse. Ông đã lập ra 1 bảng chữ cái Morse, biến các chữ thành các tín hiệu chấm và vạch (tạch – tè). Khi đánh điện cứ theo bảng chữ cái này mà phát đi (tạch - ngắn, tè – dài). Tín hiệu Morse còn có thể dùng để phát đi bằng cách phất cờ (tạch – 1 cờ, tè – 2 cờ). Nhờ phát minh này ông trở nên giàu có và vinh quang

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị