Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT: Bưu chính Viễn thông
Gửi thư qua bưu điện mà chỉ đề địa chỉ thư điện tử thì có đến được tay người nhận hay không?

Không được. Địa chỉ thư điện tử (email) chỉ dùng để gửi qua mạng Internet. Địa chỉ này không có ghi tên và chỗ ở của người nhận, vì vậy nhân viên Bưu điện làm sao phát được thư?

Tôi đã nhận được những bức thư mà ngoài phong bì chỉ ghi địa chỉ email là dungnguyenlan@hn.vnn.vn. Sở dĩ thư đến được tay tôi là do các anh ở Bưu điện Hà Nội thường xuyên chuyển thư, báo, công văn đến cho tôi cho nên quen mà thôi. Thư điện tử không cần mua tem nhưng quan trọng hơn là thư đến mọi địa chỉ trên thế giới chỉ trong … vài giây. Nếu bạn không có máy tính hoặc chưa nối mạng thì thật đáng tiếc, tuy nhiên bạn có thể viết ra giấy và đưa ra các cửa hàng Internet, họ sẽ giúp bạn chuyển hộ thư qua mạng

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị