Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
-   Giống Nông nghiệp
-   Kỹ thuật trồng trọt
      +   Cây Hồ tiêu
      +   Cây Cà phê
      +   Cây Cao su
      +   Cây lúa
      +   Cây ngô
      +   Cây khoai
      +   Cây sắn
      +   Cây mía
      +   Cây ăn quả
      +   Các loài cây họ đậu
      +   Cây rau
      +   Cây thuốc
      +   Cây hoa, cây cảnh
-   Phòng ngừa dịch hại cho cây trồng
-   Kỹ thuật canh tác nông nghiệp
-   Kỹ thuật Chăn nuôi khác
-   Thế giới Động vật
-   Thực Vật
-   Kỹ thuật chăn nuôi Gia cầm
      +   Kỹ thuật nuôi gà
      +   Kỹ thuật nuôi vịt, ngan
      +   Kỹ thuật nuôi bồ câu
-   Kỹ thuật chăn nuôi Gia súc
      +   Kỹ thuật nuôi trâu, bò
      +   Kỹ thuật nuôi lợn
      +   Kỹ thuật nuôi thỏ
      +   Kỹ thuật nuôi gia súc khác
-   Kỹ thuật nuôi Thuỷ sản
      +   Cá rô phi
      +   Cá trắm
      +   Kỹ thuật nuôi ếch, ba ba
      +   Kỹ thuật nuôi lươn
-   Công nghệ Nông thôn
-   Khoa học Nông nghiệp nói chung
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Bạn biết gì về bệnh thần kinh do tiểu đường?

Bệnh thần kinh do tiểu đường là dạng bệnh mà một hay một vài sợi thần kinh ngọai biên dẫn truyền từ não hay tủy sống đến các phần còn lại của cơ thể bị tổn thương do nguyên nhân bệnh tiểu đường. Đây là dạng bệnh rất phổ biến ở các nước tiên tiến. Nếu bệnh tiểu đường được kiểm sóat kém thì mức độ glucô trong máu sẽ cao dẫn đến các tổn thương trực tiếp đến hệ thần kinh ngọai biên và các mạch máu tiếp tế cho các sợi thần kinh này. Nếu chế ngự bệnh tiểu đường tốt thì sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh xuống còn một nửa.

Có khỏang 1/3 người mắc bệnh tiểu đường sẽ bị tổn thương 1 hay 1 vài sợi thần kinh ngọai biên, nhưng chỉ một trong số ba người đó mới phát triển thành các triệu chứng rõ rệt.

Những người mắc bệnh tiểu đường mà có hút thuốc thì sẽ gia tăng nguy cơ tổn hại đến các mạch máu tiếp tế cho hệ thần kinh ngọai vi

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị