Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày (số giờ chiếu sáng) cho gà thả vườn giai đoạn hậu bị? Nên chiếu sáng bổ sung như thế nào?

Yêu cầu thời gian chiếu sáng cho gà hậu bị là 17giờ/ngày. Ngoài chiếu sáng tự nhiên là 21 giờ, cần chiếu sáng bổ sung 5 giờ/ngày. Có thể chiếu sáng bổ sung 1 giờ vào sáng sớm (tức từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng) và 4 giờ buổi tối (tức từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối).

Chiếu sáng bổ sung bằng nguồn điện, đèn măng-xông, đèn dầu, ac-quy… Nguồn sáng đặt cách nền chuồng khoảng 2m là thích hợp

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị