Đăng nhập  
KHOA HỌC Y DƯỢC
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LUẬT
KHOA HỌC KỸ THUẬT
-   Bưu chính Viễn thông
-   Chế tạo máy
-   Công nghệ Thực phẩm
-   Tài nguyên Môi trường
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT NUÔI CÁC LOÀI GIA SÚC KHÁC
 
KHOA HỌC KỸ THUẬT
Các dòng cá rô phi vằn hiện có ở nước ta

Đúng như vậy, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 hiện đang lưu giữ một số dòng nhập nội của cùng một loài cá rô phi vằn oreochromis niloticus. Có thể kể theo thứ tự như sau:

- Cá rô phi vằn dòng việt (1) là dòng cá được nhập từ đài loan vào miền Bắc nước ta năm 1973 và sau khi giải phóng miền Nam được chuyển ra Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 năm 1977. Dòng cá này được lưu giữ chu đáo và chăm sóc tốt nên đã thích nghi cao với điều kiện các tỉnh phía Bắc.

- Năm 1994, nhờ mở rộng quan hệ quốc tế Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 đã nhập từ học Viện Công nghệ châu á (AIT, Thái Lan) và trung tâm quốc tế về bảo vệ nguồn lợi thủy sản (iclarm, philippin) thêm 3 dòng cá rô phi vằn nữa, đó là (2) rô phi vằn dòng Thái Lan (gọi tắt là dòng Thái), (3) rô phi vằn dòng Ai Cập (sông nil) và (4) rô phi vằn dòng gift (các địa phương vẫn gọi là dòng “ghip”, là tên viết tắt tiếng anh của dòng cá rô phi vằn đã qua chọn giống của một đề tài lớn tại Philippin do các tổ chức quốc tế tài trợ).

Như vậy, hiện nay riêng loài cá rô phi vằn đã có 4 dòng cá khác nhau và được dùng để thử nghiệm so sánh, chọn ra dòng thích hợp nhất phục vụ bà con nuôi cá thịt

Nguồn: Thư viện điện tử

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị