Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vật để sản xuất thức ăn bổ sung và nghiên cứu sản xuất các loại thức ăn mới cho gia súc, gia cầm /1986 - /1990 Hà Nội
2 Kết quả nghiên cứu sử dụng các dạng và lượng phân bón thích hợp để nâng cao các chỉ tiêu nông hóa quan trọng của đất lúa nước lên mức cần thiết /1986 - /1990 Ninh Thuận
3 Nghiên cứu chế độ khai thác cao su tơ trên 2 dòng vô tính RRIM 600. PB 235 /1986 - /1990 Hà Nội
4 Nghiên cứu hệ thống máy để cơ giới hóa quá trình chặt hạ, phục hồi rừng và trồng rừng vùng Easup 1/1985 - 12/1985 Hà Nội
Trang 330 / 330 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị