Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 04A.00.11A Nghiên cứu biện pháp dự tính dự báo và phòng trừ tổng hợp loài sâu róm thông Dendrolius punctatus walker ở miền bắc Việt Nam /1986 - /1990 Hà Nội
2 Điều tra cơ bản côn trùng y học (phần ngoại ký sinh ký sinh) /1986 - /1990 Hà Nội
3 50A-01-01 Nghiên cứu những điều kiện tối ưu triển khai các kỹ thuật phân tích hạt nhân và xây dựng trung tâm phân tích đồng bộ bên cạnh lò phản ứng Đà Lạt /1986 - /1990 Lai Châu
4 Một cách tính sơ đồ hệ khung giằng với vách đứng bằng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tác dụng của tải trọng ngang 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
5 06-04-01-04. Hướng dẫn thiết kế chế tạo cửa van phẳng kiểu bản mỏng có gờ chịu lực bằng vật liệu hỗn hợp 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
6 Phương pháp luận nghiên cứu thống kê khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp (Luận án Phó tiến sĩ khoa học) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
7 Thăm dò nước dưới đất vùng Sầm Sơn Thanh Hoá 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
8 Nghiên cứu hiệu quả điều trị giun móc của một số thuốc trong mối liên quan với cường độ nhiễm và chủng loại giun (N.Americans hoặc A. Duodenale) /1986 - /1990 Hà Nội
9 Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thẩm đối xứng trực trong môi trường không đồng chất 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
10 Phân kỳ dòng chảy sông ngòi Việt Nam và vấn đề tính lũ thiết kế 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
11 Nghiên cứu tác dụng của Permethrine tẩm màn chống sốt rét /1986 - /1990 Hà Nội
12 Một số tính chất của virut đậu gà trên tế bào phôi gà và khả năng ứng dụng chế vacxin phòng 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
13 Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi - dẻo 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
14 Kiến tạo Bắc Việt Nam trong nguyên đại Paleozoi (Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ Khoa học địa chất) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
15 18B01-04 Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh tăng năng suất mía khu vực phía Bắc /1986 - /1990 Hà Nội
16 Giống và kỹ thuật thâm canh chè /1986 - /1990 Hà Nội
17 Tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể trên địa bàn huyện 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
18 40A-03.01 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón phân theo chuẩn nghiệm dinh dưỡng /1986 - /1990 Hà Nội
19 Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hoá một số loại cao lanh trên miền Bắc Việt Nam 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
20 Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí - hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (Azolla Pinnata) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
Trang 327 / 328 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị