Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
-   Thống kê nông lâm nghiệp
-   Thống kê khoa học công nghệ
-   Thống kê khác
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC THỐNG KÊ
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Điều tra cơ bản côn trùng y học (phần ngoại ký sinh ký sinh) /1986 - /1990 Hà Nội
2 Nghiên cứu hiệu quả điều trị giun móc của một số thuốc trong mối liên quan với cường độ nhiễm và chủng loại giun (N.Americans hoặc A. Duodenale) /1986 - /1990 Hà Nội
3 Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thẩm đối xứng trực trong môi trường không đồng chất 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
4 50A-01-01 Nghiên cứu những điều kiện tối ưu triển khai các kỹ thuật phân tích hạt nhân và xây dựng trung tâm phân tích đồng bộ bên cạnh lò phản ứng Đà Lạt /1986 - /1990 Lai Châu
5 Phân kỳ dòng chảy sông ngòi Việt Nam và vấn đề tính lũ thiết kế 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
6 Nghiên cứu tác dụng của Permethrine tẩm màn chống sốt rét /1986 - /1990 Hà Nội
7 Kiến tạo Bắc Việt Nam trong nguyên đại Paleozoi (Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ Khoa học địa chất) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
8 Phương pháp luận nghiên cứu thống kê khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp (Luận án Phó tiến sĩ khoa học) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
9 Một số tính chất của virut đậu gà trên tế bào phôi gà và khả năng ứng dụng chế vacxin phòng 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
10 06-04-01-04. Hướng dẫn thiết kế chế tạo cửa van phẳng kiểu bản mỏng có gờ chịu lực bằng vật liệu hỗn hợp 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
11 Một cách tính sơ đồ hệ khung giằng với vách đứng bằng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tác dụng của tải trọng ngang 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
12 Xây dựng mô hình kinh tế lượng - phân tích chính sách kinh tế vĩ mô giai đoạn 1986-1992 và dự báo cho các năm tiếp theo /1986 - /1992 Hà Nội
13 Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hoá một số loại cao lanh trên miền Bắc Việt Nam 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
14 Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí - hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (Azolla Pinnata) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
15 Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm Hà Nội 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
16 02A-01-02 Cơ cấu cây trồng /1986 - /1990 TP HCM
17 1801_01-01 Nghiên cứu đưa giống mì chính Thiên Hương vào sản xuất tại nhà máy Mì chính Việt Trì 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
18 02b-01-08 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng sữa của đàn trâu Murrah và tạo đàn trâu lai hướng sữa /1986 - /1990 Hà Nội
19 Chọn lọc, nâng cao năng suất, chất lượng một số giống gà nội, gà ngoại lông màu và tạo con lai để phát triển chăn nhôi nông hộ /1986 - /2004 Hà Nội
20 28B.03.04 Hình thành một số hệ đảm bảo thông tin toán học và chương trình của việc ứng dụng tin học trong tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế XDCB 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
Trang 324 / 325 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị