Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Phương pháp luận nghiên cứu thống kê khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp (Luận án Phó tiến sĩ khoa học) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
2 06-04-01-04. Hướng dẫn thiết kế chế tạo cửa van phẳng kiểu bản mỏng có gờ chịu lực bằng vật liệu hỗn hợp 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
3 Một cách tính sơ đồ hệ khung giằng với vách đứng bằng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tác dụng của tải trọng ngang 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
4 Xây dựng mô hình kinh tế lượng - phân tích chính sách kinh tế vĩ mô giai đoạn 1986-1992 và dự báo cho các năm tiếp theo /1986 - /1992 Hà Nội
5 04A-00-02 Kết quả bước đầu nghiên cứu chọn giống thông nhựa có lượng nhựa cao /1986 - /1990 Hà Nội
6 Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hoá một số loại cao lanh trên miền Bắc Việt Nam 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
7 Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí - hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (Azolla Pinnata) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
8 02A-01-02 Cơ cấu cây trồng /1986 - /1990 TP HCM
9 1801_01-01 Nghiên cứu đưa giống mì chính Thiên Hương vào sản xuất tại nhà máy Mì chính Việt Trì 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
10 Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm Hà Nội 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
11 02b-01-08 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng sữa của đàn trâu Murrah và tạo đàn trâu lai hướng sữa /1986 - /1990 Hà Nội
12 Chọn lọc, nâng cao năng suất, chất lượng một số giống gà nội, gà ngoại lông màu và tạo con lai để phát triển chăn nhôi nông hộ /1986 - /2004 Hà Nội
13 28B.03.04 Hình thành một số hệ đảm bảo thông tin toán học và chương trình của việc ứng dụng tin học trong tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế XDCB 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
14 Muỗi aedes meigen (culicidae, diptera) ở miền bắc Việt Nam ) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
15 Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi - dẻo 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
16 18B01-04 Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh tăng năng suất mía khu vực phía Bắc /1986 - /1990 Hà Nội
17 Giống và kỹ thuật thâm canh chè /1986 - /1990 Hà Nội
18 Tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể trên địa bàn huyện 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
19 40A-03.01 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón phân theo chuẩn nghiệm dinh dưỡng /1986 - /1990 Hà Nội
20 Nghiên cứu hệ thống máy để cơ giới hóa quá trình chặt hạ, phục hồi rừng và trồng rừng vùng Easup 1/1985 - 12/1985 Hà Nội
Trang 324 / 324 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị