Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Thực hiện đường lối kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn của Đảng ở đồng bằng sông cửu long trong những năm đổi mới (1986-2002) /1986 - /2002 Hà Nội
2 02A-01-01 Chọn tạo giống khoai tây năng suất cao và các biện pháp nhân nhanh giống /1986 - /1990 Hà Nội
3 Tuyển tập kết quả các đề tài, dự án Khoa học Công nghệ tại Tỉnh Thái Nguyên 10 năm 1986-1995 /1986 - /1995 Thái Nguyên
4 52C-02-01 Các biện pháp tăng năng suất sinh khí và chế biến, sử dụng bã thải khí sinh học /1986 - /1990 Hà Nội
5 46A-04-01 Xác lập cơ sở khoa học, kỹ thuật và công nghệ thành lập hệ thống bản đồ giáo khoa thống nhất phục vụ dạy và học bộ môn địa lý và lịch sử trong nhà trường phổ thông Việt Nam /1986 - /1990 Hà Nội
6 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ khai thác rừng, phục hồi rừng và cải tạo rừng, sử dụng rộng rãi các phương tiện cơ giới hóa 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
7 Nghiên cứu một số tính trạng di truyền về năng suất của vịt bầu ở một số địa phương vùng đồng bằng miền Bắc - Việt Nam 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
8 Xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh lúa ở vùng khó khăn (nước sâu, ngập úng, hạn, chịu hạn, phèn ) /1986 - /1990 Hà Nội
9 Một số vấn đề về sức sống công trình khi bị tập kích đường không 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
10 KY 02- 2004 Tác dụng điều trị tại chỗ vết thương bỏng thực nghiệm bằng cao xoan trà, thuốc mỡ rau má, thuốc mỡ mã đề, kem nghệ 1/1986 - 12/1986 Sơn La
11 Kết quả nghiên cứu khảo nghiệm loài và xuất xứ Bạch Đàn ở Việt Nam /1986 - /1990 Hà Nội
12 Vai trò của các loại động vật hoang dại và một số loài côn trùng trong các bệnh Arbovirus ở Việt Nam /1986 - /1990 Hà Nội
13 58.01.04.03 Nghiên cứu xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá chất lượng phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chống hơi khí độc 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
14 40A-05.03 Nghiên cứu xây dựng chính sách cao su tiểu điền và xây dựng mô hình và kinh tế gia đình công nhân cao su /1986 - /1990 Hà Nội
15 14A-01-04 Nghiên cứu điều chế và sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng cây trồng (giai đoạn 1986-1990) /1986 - /1990 Hà Nội
16 Một số kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà và nền (qua thực tiễn xây dựng nhà lắp ghép ở Việt nam) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
17 02A 01-01 Nghiên cứu hệ thống giống lúa cho các vùng trồng lúa đồng bằng sông Hồng /1986 - /1990 Hà Nội
18 40A-04.01 Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng vào công nghệ các hạng cao su có chất lượng hoàn thiện /1986 - /1990 Hà Nội
19 Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
20 02A-03-01 Tạo giống ngô /1986 - /1990 Hà Nội
Trang 324 / 330 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị