Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
2 02A-03-01 Tạo giống ngô /1986 - /1990 Hà Nội
3 Một số vấn đề sử dụng máy tính điện tử trong nghiên cứu ứng dụng thống kê toán ở Việt Nam (tóm tắt luận án Phso tiến sĩ toán lý) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
4 Kỷ yếu công trình nghiên cứu Khoa học 1980-1990 (Quyển 3) /1986 - /1990 Thái Nguyên
5 Xây dựng các thuật tính kiểu rungơ - kutta để giải số trị bài toán côsi, của các phương trình hypecbôlic, với hai biến độc lập 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
6 KHCN01-02 Nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để đấu nối và tổ chức khai thác thử nghiệm một cách an toàn và có hiệu qủa các dịch vụ trên mạng INTERNET /1986 - /1998 Hà Nội
7 Một số đặc điểm bệnh học giun chỉ ở Việt Nam /1986 - /1990 TP HCM
8 48A-04-06 Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng và xử lý ảnh /1986 - /1990 Hà Nội
9 02B-01-02 Nghiên cứu và đưa vào sản xuất các biện pháp tổng hợp nhằm nâng cao sức sản xuất của lợn đực giống /1986 - /1990 Hà Nội
10 52C-04-04a Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời /1986 - 12/1990 Hà Nội
11 60E-04-05 Nghiên cứu chế tạo nam châm đất hiếm dùng trong công nghệ điện và điện tử /1986 - /1990 Hà Nội
12 40A-02.02 Nghiên cứu các biện pháp trồng vườn cao su và tiêu chuẩn phân hạng vùng cao su kiến thiết cơ bản /1986 - /1990 Hà Nội
13 Kết quả nghiên cứu dịch tễ học phòng và điều trị bệnh sán lá gan nhỏ Clonorchis Sinensis (1986-1990) /1986 - /1990 Hà Nội
14 Xi măng vôi xỉ nhiệt điện 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
15 Một số vấn đề phân phối và sử dụng lao động ở huyện trọng điểm lúa vùng đồng bằng Bắc Bộ 1/1986 - 12/1986 TP HCM
16 Sản xuất chế phẩm proteinaz, protein điều hoà hoạt động proteinaz và ứng dụng chúng trong thực tế 6/1986 - 9/1990 Hà Nội
17 Thuyết minh bản đồ đất miền bắc Việt Nam tỉ lệ 1/500.000 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
18 Hoạt động chương tình 02.B giai đoạn 1986-1990 /1986 - /1990 Hà Nội
19 52D.01.11 Sử dụng công nghệ tế bào để thử nhân bèo hoa dâu (hệ cộng sinh của đường xi azolla và vi khuẩn lam anabaena azollas) và tạo các dạng bèo có tính trạng quý /1986 - /1990 Hà Nội
20 Địa chất thủy văn - địa chất công trình tờ Hà Tĩnh - Kỳ Anh 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
Trang 320 / 324 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị