Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 18B-02-05 Nghiên cứu xác định qui mô hợp lí cho các nhà máy đường cơ giới phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam 1/1989 - 12/1989 TP HCM
2 Kết quả chọn tạo giống lúa Xi12 /1989 - /1990 Hà Nội
3 10A.04.01 Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm sứ cách điện cho đường dân tải điện 35kV ở Việt Nam /1988 - /1989 Hà Nội
4 24A-01-01 Nghiên cứu công nghệ nấu gang trong lò đúc tường axit chạy gió lạnh sử dụng 100% than gầy nội địa không qua nhiệt luyện /1988 - /1989 Hà Nội
5 Tạo các giống tằm đa hệ có đánh dấu giới tính ở giai đoạn sâu hơn /1988 - /1990 Lâm Đồng
6 Tìm kiếm nước dưới đất vùng Đông Hà - Quảng Trị tỷ lệ 1/50.000 1/1988 - 12/1988 Hà Nội
7 48E.03.02 Báo cáo tổng kết đề tài Keo dán /1988 - /1989 Hà Nội
8 60G-07 Phân tích đánh giá hiện trạng quan điểm phát triển và định hướng tổ chức không gian lãnh thổ 1/1988 - 12/1988 TP HCM
9 Nghiên cứu thiết kế máy kéo thuyền cỡ nhỏ lắp động cơ xăng 10 mã lực làm việc trên ruộng có nền trung bình và nền đất lầy thụt /1988 - /1989 Hà Nội
10 Qũy gien cây cao su /1988 - /1990 Hà Nội
11 Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm 1/1988 - 12/1988 TP HCM
12 Nghiên cứu phương pháp phân vùng địa chính địa bàn phát triển Lâm Nghiệp năm tỉnh Vĩnh Phú - Tuyên Quang - Hà Giang - Yên Bái - Lào Cai /1988 - /1993 Hà Nội
13 Nghiên cứu qui trình công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm (phần công thức thức ăn và dây chuyền sản xuất) 1/1988 - 12/1988 TP HCM
14 Hướng dẫn tính toán thuỷ năng thuỷ lợi kinh tế năng lượng cho các công trình thuỷ điện điều tiết ngắn hạn /1988 - /1989 Hà Nội
15 Thuyết minh Bản đồ tài nguyên đất các tỉnh giáp biển miền Trung 1/1988 - 12/1988 Hà Nội
16 24B-06-02 Nghiên cứu chế tạo dây điện trợ hệ crôm - nhôm mác Cr134L4 /1988 - /1989 Hà Nội
17 Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố tới mức sinh ở Việt Nam /1988 - 12/1998 Hà Nội
18 Điều tra nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. II. Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát Trường Sa (1988-1989) /1988 - /1989 Hà Nội
19 Giáo dục phổ thông vấn đề - xu hướng quan niệm giải pháp /1988 - /1990 Hà Nội
20 24C-02-02b Nghiên cứu sản xuất thử tổng Hydroxyt đất hiếm ở quy mô xưởng thuỷ luyện 25 T/năm từ quặng đất hiến Đông Pao /1988 - /1989 Hà Nội
Trang 320 / 330 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị