Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 58.01.04.03 Nghiên cứu xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá chất lượng phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chống hơi khí độc 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
2 14A-01-04 Nghiên cứu điều chế và sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng cây trồng (giai đoạn 1986-1990) /1986 - /1990 Hà Nội
3 Một số kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà và nền (qua thực tiễn xây dựng nhà lắp ghép ở Việt nam) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
4 40A-01.01 Cải tiến giống cao su /1986 - /1990 Hà Nội
5 02A 01-01 Nghiên cứu hệ thống giống lúa cho các vùng trồng lúa đồng bằng sông Hồng /1986 - /1990 Hà Nội
6 40A-04.01 Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng vào công nghệ các hạng cao su có chất lượng hoàn thiện /1986 - /1990 Hà Nội
7 02B-01.06 Kêt quả nghiên cứu bò sữa và bò thịt giai đoạn 1986-1990 /1986 - /1990 Hà Nội
8 Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
9 02A-03-01 Tạo giống ngô /1986 - /1990 Hà Nội
10 Một số vấn đề sử dụng máy tính điện tử trong nghiên cứu ứng dụng thống kê toán ở Việt Nam (tóm tắt luận án Phso tiến sĩ toán lý) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
11 Kỷ yếu công trình nghiên cứu Khoa học 1980-1990 (Quyển 3) /1986 - /1990 Thái Nguyên
12 Xây dựng các thuật tính kiểu rungơ - kutta để giải số trị bài toán côsi, của các phương trình hypecbôlic, với hai biến độc lập 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
13 KHCN01-02 Nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để đấu nối và tổ chức khai thác thử nghiệm một cách an toàn và có hiệu qủa các dịch vụ trên mạng INTERNET /1986 - /1998 Hà Nội
14 Một số đặc điểm bệnh học giun chỉ ở Việt Nam /1986 - /1990 TP HCM
15 48A-04-06 Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng và xử lý ảnh /1986 - /1990 Hà Nội
16 02B-01-02 Nghiên cứu và đưa vào sản xuất các biện pháp tổng hợp nhằm nâng cao sức sản xuất của lợn đực giống /1986 - /1990 Hà Nội
17 52C-04-04a Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời /1986 - 12/1990 Hà Nội
18 60E-04-05 Nghiên cứu chế tạo nam châm đất hiếm dùng trong công nghệ điện và điện tử /1986 - /1990 Hà Nội
19 40A-02.02 Nghiên cứu các biện pháp trồng vườn cao su và tiêu chuẩn phân hạng vùng cao su kiến thiết cơ bản /1986 - /1990 Hà Nội
20 Kết quả nghiên cứu dịch tễ học phòng và điều trị bệnh sán lá gan nhỏ Clonorchis Sinensis (1986-1990) /1986 - /1990 Hà Nội
Trang 320 / 325 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị