Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí - hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (Azolla Pinnata) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
2 Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm Hà Nội 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
3 1801_01-01 Nghiên cứu đưa giống mì chính Thiên Hương vào sản xuất tại nhà máy Mì chính Việt Trì 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
4 Muỗi aedes meigen (culicidae, diptera) ở miền bắc Việt Nam ) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
5 02A-01-02 Cơ cấu cây trồng /1986 - /1990 TP HCM
6 28B.03.04 Hình thành một số hệ đảm bảo thông tin toán học và chương trình của việc ứng dụng tin học trong tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế XDCB 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
7 Tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể trên địa bàn huyện 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
8 40A-03.01 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón phân theo chuẩn nghiệm dinh dưỡng /1986 - /1990 Hà Nội
Trang 313 / 313 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị