Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 89-98-14 Quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế trong nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 5/1989 - 12/1990 Hà Nội
2 89-98-033 Cải tiến và hoàn thiện phương pháp thống kê giá và tính các loại chỉ số vật giá 1/1989 - 12/1989 Hà Nội
3 Mô hình ghép nối một - hai chiều mô phỏng dòng chảy và chế độ mặn ở cửa sông /1989 - 10/1990 Hà Nội
4 Hoàn thiện công nghệ khai thác và chế biến một số nguyên liệu dầu /1989 - /1990 Hà Nội
5 Nghiên cứu khoa học vận hành hồ chứ Hoà Bình phòng lũ và phát điện : Chuyên đề Sử dụng hồ chứa Hòa Bình để chống lũ trong năm 1990 /1989 - /1990 Hà Nội
6 24E-02-01 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện luyện gang đúc trực tiếp /1989 - /1990 Hà Nội
7 22A-04-05 Nghiên cứu vi sinh vật phục vụ khai thác, chế biến, sử dụng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ /1989 - /1990 Hà Nội
8 52D-05-02 Nghiên cứu các trường hợp cụ thể xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp 1/1989 - 12/1990 Hà Nội
9 Dự báo nhu cầu và thị trường. Những vấn đề về phương pháp luận và thực tế vận dụng trong thời kỳ 1991-1995 ở nước ta /1989 - /1990 Hà Nội
10 Ảnh hưởng của kích thích tiền đình đến tốc độ xử lý thông tin thị giác 1/1989 - 12/1990 Hà Nội
11 Thuyết minh Bản đồ địa chất thuỷ văn các tỉnh giáp biển miền Trung tỷ lệ 1:500.000 1/1989 - 12/1989 Hà Nội
12 Những vấn đề chống lũ hạ du và phát điện của công trình Hoà Bình (Tập 1) /1989 - 4/1990 Hà Nội
13 Kết quả nghiên cứu thiết kế máy kéo nhỏ chạy động cơ xăng cỡ nhỏ từ 4-5 KW dùng trong sản xuất nông nghiệp /1989 - 8/1990 Hà Nội
14 64 B Các biểu hiện tiền choáng về lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết Dengue, Vấn đề bù dịch sớm bằng đường uống và các biện pháp hồi sức thích hợp để nâng cao hiệu quả điều trị trong hội chứng sốc Denghue xuất huyết 1/1989 - 12/1990 Hà Nội
15 22A.04.04 Nghiên cứu sản xuất Bitum từ cặn dầu thô Việt Nam và Mazút nhập, Ứng dụng Bitum vào một số ngành kinh tế /1989 - /1990 Hà Nội
16 52B.03.02 Đảm bảo khoa học kỹ thuật tự động hoá cho các công nghệ sử dụng khí mỏ và hoá dầu /1989 - 3/1990 Hà Nội
17 Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phồ lớn - Atlat cấp nước các đô thị lớn ở Việt Nam /1989 - /1990 Hà Nội
18 Khái quát về địa chất và khoáng sản biển Việt Nam 1/1989 - 12/1989 TP HCM
19 Tìm những giải pháp cấu tạo thích hợp để chống "nồm" cho mặt sàn nhà ở /1989 - /1990 Hà Nội
20 70A.04.03 Các hướng ưu tiên phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc Việt Nam đến năm 2005 1/1989 - 12/1990
Trang 313 / 324 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị