Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
2 B 2003-23-52 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động học tập cho học sinh khuyết tật 1/2015 - 12/2015 TP HCM
3 BĐKH.35 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
4 BĐKH 25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
5 BĐKH/45 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
6 ĐH2014-TN03-08 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn mới HL2004-28 tại Thái Nguyên 1/2015 - 12/2015 Thái Nguyên
7 BĐKH.27 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
8 BĐKH.21 Ðánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở bắc bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
9 T2015-97 Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn từ cá bột lên cá giống 1/2015 - 12/2016 Cần Thơ
10 BĐKH.25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
11 KHCN-BĐKH/11-15 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
12 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
13 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền trung đến năm 2020 và định hướng đến nam 2030 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
14 Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
15 Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị 1/2015 - 12/2015 Quảng Trị
16 Nghiên cứu cơ sở khoa học, tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
17 Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
18 Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao nấm Linh chi Ganoderma lucidum trên mô hình bệnh lý ở một số chủng gây bệnh 1/2015 - 11/2015 TP HCM
19 BĐKH-32 Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
20 BĐKH-17 Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
Trang 2 / 324 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị