Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 CS/15/01-03 Nghiên cứu thiết lập quy trình xác định cr3+ và cr6+ trong mẫu nước môi trường bằng phương pháp kích hoạt notron có xử lý hóa 1/2015 - 1/2016 Lâm Đồng
2 BĐKH-25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
3 Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục Diesel lai máy phát điện tại viện nghiên cứu phát triển 4/2015 - 4/2016 Hải Phòng
4 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
5 BĐKH.16 Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
6 Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công-tu trong nông nghiệp 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
7 BĐKH-18 Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền trung và đề xuất nhân rộng 1/2015 - 12/2015 Thừa Thiên Huế
8 BĐKH.25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
9 Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học hàng hải Việt Nam 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
10 62.62.01.11 Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) cho vùng Tây Nguyên 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
11 Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
12 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
13 B 2003-23-52 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động học tập cho học sinh khuyết tật 1/2015 - 12/2015 TP HCM
14 BĐKH.35 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
15 BĐKH 25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
16 BĐKH/45 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
17 Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh và khoanh vùng bảo vệ phục vụ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa thời Chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong tỉnh Quảng Trị 10/2015 - 8/2017 Quảng Trị
18 Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị 1/2015 - 12/2015 Quảng Trị
19 BĐKH.27 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
20 BĐKH.21 Ðánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở bắc bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
Trang 2 / 330 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị