Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
-   Chính sách xã hội
-   Địa lý kinh tế xã hội
-   Kinh tế - quản lý
-   Thông tin đại chúng - Truyền thông
-   Thông tin học
-   Khoa học giáo dục
      +   Cao Đẳng - Đại học
      +   Giáo dục mầm non
      +   Giáo dục tiểu học
      +   Giáo dục trung học cơ sở
      +   Giáo dục phổ thông trung học
      +   Khoa học giáo dục nói chung
-   Hành chính công và quản lý hành chính
-   Dân tộc học
-   Xã hội học
-   Khoa học xã hội nói chung
-   Pháp luật
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC XÃ HỘI
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay 1/2017 - 12/2018 Thái Nguyên
2 Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị 1/2017 - 12/2017 Quảng Trị
3 Hoàn thiện quy trình trồng hoa lily thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị 7/2017 - 3/2018 Quảng Trị
4 Xây dựng khung định giá bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị 7/2017 - 3/2018 Quảng Trị
5 Dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất tỏi đen và các sản phẩm chế biến sâu từ tỏi đen trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" 8/2016 - 12/2017 Quảng Trị
6 Xây dựng mô hình trồng hoa Lily thương phẩm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 5/2016 - 4/2017 Quảng Trị
7 Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường quảng bá, thương mại hóa sản phẩm các nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6/2016 - 12/2016 Quảng Trị
8 Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN 6/2016 - 12/2016 Quảng Trị
9 62 72 01 64 Thực trạng tiền đái tháo đường và hiệu quả can thiệp có bổ sung metformin ở người có bmi = 23 kg/m2 tại thành phố Hải Phòng năm 2012 - 2014 1/2016 - 12/2016 Hà Nội
10 NV2014-TN01-02 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan Ðại học Thái Nguyên 1/2016 - 12/2016 Thái Nguyên
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng đối với sức khỏe người lao động tại các đơn vị sản xuất và người sử dụng tấm lợp amiăng xi măng 6/2016 - 6/2017 Hà Nội
12 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Ðồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 1/2016 - 12/2016 Quảng Ninh
13 Nghiên cứu thực trạng nhiểm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 11/2016 - 3/2018 Quảng Trị
14 Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay 9/2015 - 8/2018 Quảng Trị
15 Khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 1/2015 - 10/2015 Quảng Bình
16 BĐKH 34 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền bắc Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
17 Ứng dụng chể phẩm men Biolin trong chăn nuôi an toàn sinh học đối với lợn nái và lợn con theo mẹ 8/2015 - 12/2015 Bắc Giang
18 BĐKH 57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Cần Thơ
19 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
20 Thực trạng một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 3/2015 - 10/2015 Quảng Bình
Trang 1 / 330 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị