Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Tên đề tài Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Mã số BĐKH 57
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Cần Thơ
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Cần Thơ
Chủ nhiệm Ngô Ngọc Hưng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Xây dựng, cập nhật các bản đồ phân vùng hiện trạng đất phèn ĐBSCLvà dự báo các thay đổi về hàm lượng các độc chất của phèn đến năm 2020 và 2050 ;
- Đề xuất các dòng VSV thích ứng BĐKH phục vụ cho nâng cao độ phì của đất và ổn định năng suất cây trồng trên đất phèn;
- Xây dựng mô hình các cây trồng chính  trên đất phèn thích ứng với sự gia tăng độc chất của phèn và mặn gây ra do thay đổi bất thường của BĐKH. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị