Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động học tập cho học sinh khuyết tật
Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động học tập cho học sinh khuyết tật
Mã số B 2003-23-52
Lĩnh vực Khoa học giáo dục nói chung
Cấp quản lý Bộ
Địa phương TP HCM
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu Giáo dục
Chủ nhiệm Đào Thị Vân Anh
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Trường Đại học Sư phạm TP HCM
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Phân tích kết quả khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp làm tăng hiệu quả học tập cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị