Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN
Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN
Mã số
Lĩnh vực Khoa học máy tính
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 6/2016 - 12/2016
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm Dương Hương Ly
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 142.000.000 VNĐ 142.000.000 VNĐ
Mục tiêu
 Thống kê, hệ thống hóa các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước đã thực hiện giai đoạn 2005 - 2015, nhằm cung cấp thông tin cho việc tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN hàng năm có hiệu quả. Xây dựng hệ thống các phần mềm quản lý chuyên ngành trên môi trường mạng internet tích hợp thông tin, chức năng quản lý có tính mở phục vụ cho việc điều hành, quản lý của Lãnh đạo và phục vụ các hoạt động phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong Sở. Hoàn thiện và thống nhất áp dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành như phần mềm quản lý nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ, quản lý phương tiện đo nhóm 2, quản lý lượng của hàng hóa đóng gói sẵn, quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị