Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
-   Thống kê nông lâm nghiệp
-   Thống kê khoa học công nghệ
-   Thống kê khác
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC THỐNG KÊ
Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục Diesel lai máy phát điện tại viện nghiên cứu phát triển
Tên đề tài Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục Diesel lai máy phát điện tại viện nghiên cứu phát triển
Mã số
Lĩnh vực Điện - điện tử
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hải Phòng
Thời gian thực hiện 4/2015 - 4/2016
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu Phát triển
Chủ nhiệm Ðỗ Ðức Lưu
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Nghiên cứu đo mô men xoắn trên hệ trục tàu dùng diesel cao tốc hoặc trung tốc bằng một số phương pháp đo hiện đại không tiếp xúc;
- Đề xuất phương pháp đo mô men xoắn cho hệ trục dùng diesel cao tốc. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị