Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) cho vùng Tây Nguyên
Tên đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) cho vùng Tây Nguyên
Mã số 62.62.01.11
Lĩnh vực Cây lương thực
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm Trần Thị Phương Hạnh
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Xây dựng tập đoàn dòng thuần và chọn tạo được một số tổ hợp lai triển vọng năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt, thích hợp với điều kiện sinh thái, tập quán canh tác ở Tây Nguyên.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị