Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Xây dựng mô hình trồng hoa Lily thương phẩm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Xây dựng mô hình trồng hoa Lily thương phẩm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Các loại cây khác
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 5/2016 - 4/2017
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm Bùi Thị Tân Diệu
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 800.000.000 VNĐ 800.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Xây dựng thành công 02 mô hình trồng hoa Lily thương phẩm chất lượng cao với quy mô 300m2 (6.000 củ giống hoa Lily/2 vụ) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tiếp nhận, hoàn thiện và làm chủ quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị nhằm phổ biến cho người dân trong vùng, góp phần thúc đẩy nghề sản xuất hoa tại địa phương, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập, ổn định kinh tế hộ gia đình cho người dân. Đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật tại Lâm Đồng và 06 kỹ thuật viên tại vùng triển khai Đề tài về sản xuất hoa Lily thương phẩm chất lượng cao làm nồng cốt xây dựng và phát triển mô hình. Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quan hoa thương phẩm cho 50 lượt nông dân tại vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị