Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng
Tên đề tài Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng
Mã số
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hải Phòng
Thời gian thực hiện 5/2015 - 5/2016
Tổ chức chủ trì Viện Môi trường
Chủ nhiệm Trần Anh Tuấn
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng để góp phần triển khai quy hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng đã được phê duyệt. 
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã được đề cập trong quy hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng.  
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các lĩnh vực quản lý chất thải, giao thông công cộng, sử dụng năng lượng và cấp thoát nước của thành phố Hải Phòng. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị