Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Thực trạng tiền đái tháo đường và hiệu quả can thiệp có bổ sung metformin ở người có bmi = 23 kg/m2 tại thành phố Hải Phòng năm 2012 - 2014
Tên đề tài Thực trạng tiền đái tháo đường và hiệu quả can thiệp có bổ sung metformin ở người có bmi = 23 kg/m2 tại thành phố Hải Phòng năm 2012 - 2014
Mã số 62 72 01 64
Lĩnh vực Khoa học y, dược nói chung
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2016 - 12/2016
Tổ chức chủ trì Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương
Chủ nhiệm Phan Hướng Dương
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Y tế
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
1. Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiền đái tháo đường ở đối tượng 30 – 59 tuổi có BMI ≥ 23 kg/m2 tại một số phường thành phố Hải Phòng năm 2012. 
2. Đánh giá hiệu quả can thiệp có bổ sung metformin vào chế độ dinh dưỡng, tập luyện ở đối tượng 30 – 59 tuổi có BMI ≥ 23 kg/m2 có tiền đái tháo đường. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị