Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu thực trạng nhiểm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng nhiểm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Bệnh truyền nhiễm
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 11/2016 - 3/2018
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Ngô Viết Lộc
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 215.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B của đối tượng nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp nhằm phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B cho cán bộ y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị