Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ
Tên đề tài Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ
Mã số BĐKH.35
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
Chủ nhiệm Nguyễn Duy Động
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Tài nguyên và Môi trường
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Ðánh giá và dự báo lượng phát thải khí CO2
- Ðề xuất các giải pháp giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Việt Nam


Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị