Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền trung và đề xuất nhân rộng
Tên đề tài Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền trung và đề xuất nhân rộng
Mã số BĐKH-18
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm Lê Văn Thăng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Đại học Huế
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng ở các tỉnh/thành miền Trung. 
- Lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng ở miền Trung. 
- Đề xuất được các giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng trên địa bàn miền Trung. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị