Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất tỏi đen và các sản phẩm chế biến sâu từ tỏi đen trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Tên đề tài Dự án "Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất tỏi đen và các sản phẩm chế biến sâu từ tỏi đen trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Mã số
Lĩnh vực Công nghệ sinh học nông nghiệp
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 8/2016 - 12/2017
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chủ nhiệm Võ Quyết Tiến
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
-Tiếp tục sản xuất thử nghiệm 01 mẻ tỏi đen để có cơ sở kết luận, hoàn thiện quy trình công nghệ. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tỏi đen hoàn thiện, phù hợp với điều kiện tại Quảng Trị. Thiết kế mẫu mã bao bì, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Sản xuất thử nghiệm 500 lít rượu tỏi đen (từ rượu làng nghề Kim Long). Bước đầu thương mại hóa sản phẩm trên các kênh phân phối sản phẩm như giới thiệu, bán hàng trực tiếp, ký gửi tại các đại lý dược, siêu thị... Hoàn thiện quy trình trình  sản xuất rượu tỏi đen, tỏi đen bóc vỏ.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị