Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay 1/2017 - 12/2018 Thái Nguyên
2 62 72 01 64 Thực trạng tiền đái tháo đường và hiệu quả can thiệp có bổ sung metformin ở người có bmi = 23 kg/m2 tại thành phố Hải Phòng năm 2012 - 2014 1/2016 - 12/2016 Hà Nội
3 NV2014-TN01-02 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan Ðại học Thái Nguyên 1/2016 - 12/2016 Thái Nguyên
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của amiăng trắng đối với sức khỏe người lao động tại các đơn vị sản xuất và người sử dụng tấm lợp amiăng xi măng 6/2016 - 6/2017 Hà Nội
5 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Ðồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 1/2016 - 12/2016 Quảng Ninh
6 BĐKH 57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Cần Thơ
7 62.62.01.11 Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) cho vùng Tây Nguyên 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
8 Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
9 Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
10 BĐKH.16 Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
11 Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công-tu trong nông nghiệp 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
12 BĐKH-18 Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền trung và đề xuất nhân rộng 1/2015 - 12/2015 Thừa Thiên Huế
13 BĐKH.25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
14 Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học hàng hải Việt Nam 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
15 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
16 Thực trạng một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 3/2015 - 10/2015 Quảng Bình
17 Khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 1/2015 - 10/2015 Quảng Bình
18 BĐKH 34 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền bắc Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
19 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng 5/2015 - 5/2016 Hải Phòng
20 B 2003-23-52 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động học tập cho học sinh khuyết tật 1/2015 - 12/2015 TP HCM
Trang 1 / 320 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị