Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Những điều nông dân miền núi cần biết ( tập 2)
Tên sách Những điều nông dân miền núi cần biết ( tập 2)
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: Cục khuyến nông và khuyến Lâm
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 169
Tóm tắt
Cuốn sách ra đời đã cung cấp cho bạn đọc có thêm thông tin cần thiết góp phần trong công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp và khuyến nông. Giúp bà con nông dân miền núi áp dụng vào sản xuất đạt kết quả cao hơn.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị