Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
Tên sách Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: Lê Trường
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông nghiệp
Số trang 505
Tóm tắt
Cung cấp những hiểu biết cơ bản về trách nhiệm của những người sản xuất, mua bán, sử dụng, bảo quản thuốc BVTV trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe và môi trường cho cộng đồng dân cư ở các địa phương và cho người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị