Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh thận
Tên sách Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh thận
Lĩnh vực Bệnh tật
Tác giả: Lan Anh
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Văn hóa Thông tin
Số trang 208
Tóm tắt
Cuốn " Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh thận" trình bày về vai trò của thận đối với cơ thể, các loại bệnh liên quan đến thận, một số rau-củ-quả-hạt tốt cho người bênh thận.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị