Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Gà Tam Hoàng
Tên sách Gà Tam Hoàng
Lĩnh vực Chăn nuôi gia cầm
Tác giả: Đặng Thị Hạnh
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 36
Tóm tắt
Cuốn sách giới thiệu kỹ thuật nuôi gà Tam Hoàng.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị