Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Marx nhà tư tưởng của cái có thể (tập 1)
Tên sách Marx nhà tư tưởng của cái có thể (tập 1)
Lĩnh vực Kinh tế
Tác giả: Michel Vadée
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản:
Số trang 551
Tóm tắt
Cuốn "Marx nhà tư tưởng của cái có thể (tập 1)" do Michel Vadée biên soạn. Nội dung tập 1 gồm có 2 phần. Phần 1 trình bày về khả năng trừu tượng hay phê phán kinh tế chính trị học. Phần 2 trình bày khả năng cụ thể hay là quan niệm về lịch sử.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị