Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt
Tên sách Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt
Lĩnh vực Chăn nuôi gia súc
Tác giả: Nguyễn Xuân Bình
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 123
Tóm tắt
Sách có những nội dung chính sau: Bệnh của lợn nái, bệnh của lợn con và lợn thịt.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị