Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Chuyên đề về khuyến nông (7)
Tên sách Chuyên đề về khuyến nông (7)
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: Tủ sách bạn nghe đài
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 38
Tóm tắt
Sách có các nội dung sau: Các nguyên tắc chính về sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trên cây rau, lúa cỏ và biện pháp quản lý lúa cỏ, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá lúa, kinh nghiệm xem trái cây chính,...

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị