Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất Nông nghiệp - Tập 5
Tên sách 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất Nông nghiệp - Tập 5
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: ThS. Trần Văn Hòa
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Trẻ
Số trang 126
Tóm tắt
Cuốn sách trình bày các nội dung như: Cách xử lý đất, chăm sóc vườn. Sinh thái đồng ruộng và cách trừ cỏ. Cách tháp, chiết cành, nhân giống. Thay giống và phòng trừ sâu bệnh trên một số cây trồng. Cách nuôi tôm, cua, cá, heo.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị