Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Tuyển tập tiêu chuẩn cơ điện Nông nghiệp Việt Nam - Tập II : Tiêu chuẩn trồng trọt
Tên sách Tuyển tập tiêu chuẩn cơ điện Nông nghiệp Việt Nam - Tập II : Tiêu chuẩn trồng trọt
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả:
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Hà Nội
Số trang 357
Tóm tắt
Để phục vụ nhu cầu quản lý, nghiên cứu và sản xuất. Vụ Khoa học Công nghệ và chất lượng sản phẩm cho xuất bản tuyển tập tiêu chuẩn Cơ điện Nông nghiệp Việt Nam gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp đang được áp dụng ở Việt Nam.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị