Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
100 cách chữa bệnh thần kinh
Tên sách 100 cách chữa bệnh thần kinh
Lĩnh vực Bệnh tật
Tác giả: TS. Lê Nguyệt Nga - TS. Nguyễn Cúc Hoa - Đinh Công Kỳ - Nguyễn Minh Khuê
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Y học
Số trang 116
Tóm tắt
Cuốn " 100 cách chữa bệnh thần kinh" có bố cục gồm 8 chương. Nội dung trình bày về ăn uống bài thuốc thần diệu điều trị có hiệu quả, kích thích huyệt và vùng phản xạ sẽ có tác dụng, thông qua phương pháp hô hấp để cải thiện bệnh tật, động tác thể thao hữu hiệu để làm thay đổi tình trạng bệnh tật, ...

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị