Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Giáo trình truyền giống nhân tạo vật nuôi
Tên sách Giáo trình truyền giống nhân tạo vật nuôi
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Hùng
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 194
Tóm tắt
Giáo trình "Truyền giống vật nuôi" do ThS. Nguyễn Đức Hùng biên soạn để nắm bắt những kiến thức về sinh lý sinh dục, khai thác tinh dịch, thao tác và kỹ thuật với tinh dịch, cấy truyền phôi. Tài liệu phục vụ cho các hộ chăn nuôi và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị