Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học
Tên sách Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục
Tác giả: Lưu Thị Thủy
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản:
Số trang 40
Tóm tắt
"Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học" trình bày cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành phân tích đánh giá kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị