Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ gày
Tên sách Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ gày
Lĩnh vực Bệnh tật
Tác giả: Thanh Bình
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Văn hóa Thông tin
Số trang 201
Tóm tắt
Cuốn sách "Thực đơn dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ gày" trình bày về khái niệm dạ dày, bệnh viêm loét dạ dày, nguyên nhân của bệnh dạ dày, một số loại thực phẩm tốt cho bệnh dạ dày.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị